lam
» Bemoedigende Bijbelteksten

Zijn striemen brachten ons genezing.

  • Gepubliceerd op 13 april 2014

Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.Jesaja 53:5 … Lees meer »


ImagesBB301
» Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten bij overlijden, Spreuken uit de Bijbel

De herinnering aan een rechtvaardige

  • Gepubliceerd op 27 maart 2014

De herinnering aan een rechtvaardige strekt tot zegen, de naam van goddelozen vergaat. Spr.10:7 We kunnen tot zegen zijn, niet alleen tijdens ons leven, maar zelfs als we gestorven zijn. … Lees meer »


2014-03-20 17.38.51
» Bijbelteksten voor jongeren, Mooie Bijbelteksten, Spreuken uit de Bijbel

Een bron van leven

  • Gepubliceerd op 20 maart 2014

De uitspraken van een rechtvaardige zijn een bron van leven, de woorden van een goddeloze verhullen geweld Spreuken 10:11 God is de Rechtvaardige en Jezus is gestorven als rechtvaardige voor … Lees meer »


blij zijn
» Bemoedigende Bijbelteksten

Altijd blij

  • Gepubliceerd op 11 maart 2014

Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! Fil.4:4 Als Jezus onze Heer is hebben we een voortdurende bron van geluk en blijdschap. We … Lees meer »


dader-des-woords
» Bijbelteksten voor het gezin, Bijbelteksten voor jongeren

Doe wat je hoort

  • Gepubliceerd op 8 maart 2014

En weest daders des woords en niet alleen hoorders: dan zoudt gij uzelf misleiden. Jacobus 1:22 Je kunt het eens zijn met wat je leest in de Bijbel en vinden … Lees meer »


Zaaier
» Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten bij ziekte

Geloof en je zult het zien

  • Gepubliceerd op 4 maart 2014

Jezus zei tot hem: Omdat je Mij gezien hebt, heb je geloofd? Zalig zij die niet gezien hebben en toch geloven. Johannes 20:2 Hem heb je lief, zonder Hem gezien … Lees meer »


ImagesBB322
» Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten voor jongeren, Spreuken uit de Bijbel

De Almachtige geeft inzicht

  • Gepubliceerd op 27 februari 2014

Voorwaar, het is de geest in de stervelingen en de adem des Almachtigen, die hun inzicht geeft. Niet de bejaarden hebben de wijsheid, en niet de ouden verstaan wat recht … Lees meer »


Het sterven gewin.
» Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten bij overlijden, Bijbelteksten bij ziekte

Sterven en dan?

  • Gepubliceerd op 21 februari 2014

Want het leven is mij Christus en het sterven gewin. Filippenzen 1:21 Deze verwachtingsvolle woorden kon Paulus uitspreken en iedere gelovige wiens leven Christus is mag dat ook. Paulus vermaant: … Lees meer »


SONY DSC
» Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten voor jongeren

wie tot God komt

  • Gepubliceerd op 19 februari 2014

maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken. Hebr. … Lees meer »


pad
» Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten voor jongeren

Jong zijn en zuiver leven

  • Gepubliceerd op 13 februari 2014

Waarmee zal de jongeling zijn pad rein bewaren? Als hij dat houdt naar uw woord. Psalm 119:9 David, die Psalm 119 schreef, zei deze woorden tot zijn God die hij … Lees meer »