geven maakt gelukkig
» Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten over liefde

Geven maakt gelukkiger

  • Gepubliceerd op 28 juli 2014

Ik heb u in alles getoond, dat men door zo te arbeiden zich de zwakken moet aantrekken en zich de woorden van de Here Jezus herinneren, die zelf gezegd heeft: … Lees meer »


bloem des velds
» Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten bij overlijden

het woord van onze God houdt eeuwig stand.

  • Gepubliceerd op 23 juli 2014

Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand. Jesaja 40:8 Ons menselijke leven is net zo vergankelijk als gras dat verdort. Als … Lees meer »


Fontein
» Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten bij overlijden

om alle treurenden te troosten

  • Gepubliceerd op 19 juli 2014

De Geest des Heren HEREN is op mij, omdat de HERE mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen … Lees meer »


Nieuw leven
» Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten over liefde, Bijbelteksten voor jongeren

Overgaan uit de dood in het leven

  • Gepubliceerd op 10 juli 2014

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit … Lees meer »


rust voor je ziel
» Bemoedigende Bijbelteksten

mijn ziel keert zich stil tot God

  • Gepubliceerd op 5 juli 2014

Waarlijk, mijn ziel keert zich stil tot God, van Hem is mijn heil; waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet te zeer wankelen. Psalm … Lees meer »


granaatappels
» Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten voor jongeren

Al wie volleerd is, zal zijn als zijn meester

  • Gepubliceerd op 28 juni 2014

Een discipel staat niet boven zijn meester, maar al wie volleerd is, zal zijn als zijn meester. Lucas 6:40 Dit is een fantastisch doel om in je leven te hebben. … Lees meer »


Nieuwe dag
» Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten bij verjaardagen, Bijbelteksten voor jongeren, Mooie Bijbelteksten

Ik ben met u al de dagen

  • Gepubliceerd op 23 juni 2014

En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Matteüs 28:20 Elke nieuwe dag is een geschenk van God. Ik ben met je, zegt … Lees meer »


727639_69013102
» Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten bij geboorte, Bijbelteksten voor het gezin

Ik heb u in mijn handpalmen gegrift

  • Gepubliceerd op 19 juni 2014

Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen zou over het kind van haar schoot? Al zoud zij die vergeten, toch vergeet Ik u niet. Zie, Ik … Lees meer »


ImagesBB212
» Bemoedigende Bijbelteksten

IK denk niet meer aan uw zonden

  • Gepubliceerd op 12 juni 2014

Ik, Ik ben het, die uw overtredingen uitdelg om mijnentwil en Ik gedenk uw zonden niet. Jesaja 43:25 “Hoe lang word ik nog geplaagd met de overtredingen uit mijn verleden?” … Lees meer »


Hoe-de-Heilige-Geest-ontvangen
» Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten voor jongeren, Mooie Bijbelteksten

vervuld met de heilige Geest

  • Gepubliceerd op 5 juni 2014

en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. Handelingen 2:4 Op het pinksterfeest … Lees meer »