klein bloempje
» Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten voor jongeren, Spreuken uit de Bijbel

God is geweldig, maar acht niets gering,

  • Gepubliceerd op 28 september 2014

Zie, God is geweldig, maar acht niets gering, geweldig is Hij in kracht van verstand. Job 36:5 Knappe, belangrijke mensen die een heleboel kunnen zijn toch heel beperkt. Zo spreken … Lees meer »


roos, liefde
» Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten bij verjaardagen, Bijbelteksten over liefde, Bijbelteksten voor jongeren

Blijf in de liefde

  • Gepubliceerd op 24 september 2014

En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. … Lees meer »


DSCF1385
» Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten voor jongeren

Trouw en rechtvaardig

  • Gepubliceerd op 13 september 2014

Wie in zeer weinig getrouw is, is ook in veel getrouw. En wie in zeer weinig onrechtvaardig is, is ook in veel onrechtvaardig. Lucas 16:10 Wie betrouwbaar is in het … Lees meer »


Vrede en gerechtigheid
» Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten voor jongeren, Mooie Bijbelteksten

Vrede en gerechtigheid

  • Gepubliceerd op 30 augustus 2014

Zo zegt de HERE, uw Verlosser, de Heilige Israëls: Ik ben de HERE, uw God, die u leert, opdat het u welga; die u de weg doet betreden, die gij … Lees meer »


Wordt een vrij mens
» Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten voor jongeren

Niet langer slaven van de zonde

  • Gepubliceerd op 27 augustus 2014

dit weten wij immers, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn; … Lees meer »


Duif
» Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten voor het gezin, Bijbelteksten voor jongeren, Mooie Bijbelteksten

Zalig de vredestichters

  • Gepubliceerd op 21 augustus 2014

Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. Matteüs 5;9 ‘We moeten er iets voor offeren, iets aan de kant zetten, ja alles doen om de vrede te … Lees meer »


Druiven
» Bemoedigende Bijbelteksten, Mooie Bijbelteksten

opdat gij vrede hebt

  • Gepubliceerd op 16 augustus 2014

Gewen u toch aan Hem, opdat gij vrede hebt; daardoor zal uw gewin groot zijn. Neem toch uit zijn mond de onderwijzing aan, en leg zijn woorden weg in uw … Lees meer »


Beautiful sunlight through clouds
» Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten bij overlijden, Bijbelteksten bij ziekte, Bijbelteksten voor het gezin

Barmhartig en genadig is de HERE

  • Gepubliceerd op 6 augustus 2014

Barmhartig en genadig is de HERE, lankmoedig en rijk aan goedertierenheid; niet altoos blijft Hij twisten, niet eeuwig zal Hij toornen; Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt … Lees meer »


bijbel, psalmen
» Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten voor jongeren

Brood van God

  • Gepubliceerd op 3 augustus 2014

Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat. Mattheüs 4:4 Voedsel is … Lees meer »


geven maakt gelukkig
» Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten over liefde

Geven maakt gelukkiger

  • Gepubliceerd op 28 juli 2014

Ik heb u in alles getoond, dat men door zo te arbeiden zich de zwakken moet aantrekken en zich de woorden van de Here Jezus herinneren, die zelf gezegd heeft: … Lees meer »