slapend kind
» Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten bij ziekte, Mooie Bijbelteksten, Psalmverzen

veilig wonen

  • Gepubliceerd op 21 maart 2015

In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds inslapen, want Gij alleen, o HERE, doet mij veilig wonen. Psalm 4:9 Zonder ook maar ergens bang voor te zijn … Lees meer »


hortensia
» Bemoedigende Bijbelteksten

Mijn hoop is op U gevestigd

  • Gepubliceerd op 19 maart 2015

En nu, wat verwacht ik, Here? Mijn hoop, die is op U. Red mij van al mijn overtredingen, stel mij niet tot een smaad voor de dwaas. Psalm 39:8-9 Als … Lees meer »


Verleiding
» Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten voor jongeren

Hulp, precies op tijd

  • Gepubliceerd op 13 maart 2015

Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd. Hebreeën 4:16 Je wilt niet … Lees meer »


mus
» Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten bij ziekte

Weest niet bevreesd: gij gaat vele mussen te boven.

  • Gepubliceerd op 6 maart 2015

Worden niet vijf mussen verkocht voor twee duiten, en niet één van die is vergeten voor God. Ja, zelfs de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Weest niet bevreesd: … Lees meer »


Zuiver
» Bemoedigende Bijbelteksten

De woorden des HEREN zijn zuivere woorden

  • Gepubliceerd op 25 februari 2015

De woorden des HEREN zijn zuivere woorden, gedegen zilver, in een smeltoven in de aarde, zevenvoudig gelouterd. Psalm 12:7 Betrouwbaar, zonder bijbedoelingen, zo is de Here onze God. Als gezuiverd … Lees meer »


Fil 4-13
» Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten bij ziekte, Bijbelteksten voor jongeren

Jezus Christus, die mij kracht geeft.

  • Gepubliceerd op 14 februari 2015

Ik weet wat armoede is en ik weet wat overvloed is. In elk opzicht en in alle dingen ben ik ingewijd, zowel in verzadigd worden als in honger lijden, zowel … Lees meer »


Zegent integendeel
» Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten over liefde

Zegen, opdat u ook zelf zegen ontvangt

  • Gepubliceerd op 10 februari 2015

Vergeldt geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegent integendeel, wijl gij hiertoe geroepen zijt, dat gij zegen zoudt beërven. 1 Petrus 3:9 Voor veel mensen is het … Lees meer »


bloem des velds
» Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten bij overlijden, Psalmverzen

als een bloem des velds

  • Gepubliceerd op 24 januari 2015

De sterveling – zijn dagen zijn als het gras, als een bloem des velds, zo bloeit hij; wanneer de wind daarover is gegaan, is zij niet meer, en haar plaats … Lees meer »


Kijker
» Bemoedigende Bijbelteksten, Spreuken uit de Bijbel

Zoeken en vinden

  • Gepubliceerd op 15 januari 2015

Ik heb lief wie mij liefhebben, wie mij ijverig zoeken, zullen mij vinden. Spreuken 8:17 Dit is een tekst waardoor ‘De Wijsheid’ tot ons spreekt. Deze wijsheid van God is … Lees meer »


zeegolven
» Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten voor het gezin, Bijbelteksten voor jongeren

Genade en waarheid

  • Gepubliceerd op 8 januari 2015

Immers uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs genade op genade; want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Johannes … Lees meer »