Fil 4-13
» Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten bij ziekte, Bijbelteksten voor jongeren

Jezus Chrisus, die mij kracht geeft.

  • Gepubliceerd op 14 februari 2015

Ik weet wat armoede is en ik weet wat overvloed is. In elk opzicht en in alle dingen ben ik ingewijd, zowel in verzadigd worden als in honger lijden, zowel … Lees meer »


Zegent integendeel
» Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten over liefde

Zegen, opdat u ook zelf zegen ontvangt

  • Gepubliceerd op 10 februari 2015

Vergeldt geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegent integendeel, wijl gij hiertoe geroepen zijt, dat gij zegen zoudt beërven. 1 Petrus 3:9 Voor veel mensen is het … Lees meer »


bloem des velds
» Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten bij overlijden, Psalmverzen

als een bloem des velds

  • Gepubliceerd op 24 januari 2015

De sterveling – zijn dagen zijn als het gras, als een bloem des velds, zo bloeit hij; wanneer de wind daarover is gegaan, is zij niet meer, en haar plaats … Lees meer »


Kijker
» Bemoedigende Bijbelteksten, Spreuken uit de Bijbel

Zoeken en vinden

  • Gepubliceerd op 15 januari 2015

Ik heb lief wie mij liefhebben, wie mij ijverig zoeken, zullen mij vinden. Spreuken 8:17 Dit is een tekst waardoor ‘De Wijsheid’ tot ons spreekt. Deze wijsheid van God is … Lees meer »


zeegolven
» Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten voor het gezin, Bijbelteksten voor jongeren

Genade en waarheid

  • Gepubliceerd op 8 januari 2015

Immers uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs genade op genade; want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Johannes … Lees meer »


waterlelie
» Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten bij overlijden, Bijbelteksten bij ziekte, Psalmverzen

Hij zal mij opnemen.

  • Gepubliceerd op 6 januari 2015

Maar God zal mijn leven verlossen uit de macht van het dodenrijk, want Hij zal mij opnemen. Psalm 49:16 Ons aardse leven is kort en soms (of vaak) krijgen we … Lees meer »


Moeder met kind in de zon
» Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten bij verjaardagen, Bijbelteksten over liefde

het nieuwe is gekomen

  • Gepubliceerd op 2 januari 2015

Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. 2 Korinthiërs 5:17 Ieder jaar opnieuw wensen we elkaar een gelukkig … Lees meer »


Roos
» Bemoedigende Bijbelteksten

Zie, Ik maak alle dingen nieuw.

  • Gepubliceerd op 27 december 2014

En Hij, die op de troon gezeten is, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. Openbaring 21:5 God maakt … Lees meer »


SinaÏ
» Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten bij ziekte, Mooie Bijbelteksten, Psalmverzen

Mijn mond en mijn hart

  • Gepubliceerd op 13 december 2014

Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o HERE, mijn rots en mijn verlosser. Psalm 19:15 Wat je bidt moet je echt … Lees meer »


Door Michael J. Bennett (Eigen werk) [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
» Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten over liefde

Lichtende sterren in de wereld

  • Gepubliceerd op 11 december 2014

Doet alles zonder morren of bedenkingen, opdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn, onbesproken kinderen Gods te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren … Lees meer »