zon en wolken
» Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten bij ziekte

Ziekte; tot eer van God

  • Gepubliceerd op 12 november 2014

Toen Jezus het hoorde, zeide Hij: Deze ziekte is niet ten dode, maar ter ere Gods, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt worde. Johannes 11:4 Ik weet niet wat … Lees meer »


gottes-gnade-erbarmen
» Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten bij ziekte, Bijbelteksten voor het gezin

de volharding van Job

  • Gepubliceerd op 8 november 2014

Zie, wij prijzen hen zalig, die volhard hebben; gij hebt van de volharding van Job gehoord en gij hebt uit het einde, dat de Here deed volgen, gezien, dat de … Lees meer »


Griekenland18
» Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten voor jongeren, Spreuken uit de Bijbel

Toekomstverwachting

  • Gepubliceerd op 3 november 2014

Uw hart zij niet naijverig op de zondaren, maar beijvere zich voortdurend de Here te vrezen; waarlijk, dan is er toekomst en uw verwachting wordt niet afgesneden. Spreuken 23:17-18 Wees … Lees meer »


hoopvolle toekomst
» Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten bij ziekte

Moed en kracht om vol te houden

  • Gepubliceerd op 16 oktober 2014

Al wat namelijk tevoren geschreven is, werd tot ons onderricht geschreven, opdat wij in de weg der volharding en van de vertroosting der Schriften de hoop zouden vasthouden.Romeinen 15:4 De … Lees meer »


dorst
» Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten bij verjaardagen, Bijbelteksten voor jongeren, Spreuken uit de Bijbel

Wie anderen zegent

  • Gepubliceerd op 8 oktober 2014

De zegenende ziel wordt overvloedig verkwikt, wie laaft, wordt ook zelf gelaafd.Spreuken11:25 Als je anderen goed doet, krijg je het zelf zo goed. Geef anderen te drinken en je eigen … Lees meer »


klein bloempje
» Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten voor jongeren, Spreuken uit de Bijbel

God is geweldig, maar acht niets gering,

  • Gepubliceerd op 28 september 2014

Zie, God is geweldig, maar acht niets gering, geweldig is Hij in kracht van verstand. Job 36:5 Knappe, belangrijke mensen die een heleboel kunnen zijn toch heel beperkt. Zo spreken … Lees meer »


roos, liefde
» Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten bij verjaardagen, Bijbelteksten over liefde, Bijbelteksten voor jongeren

Blijf in de liefde

  • Gepubliceerd op 24 september 2014

En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. … Lees meer »


DSCF1385
» Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten voor jongeren

Trouw en rechtvaardig

  • Gepubliceerd op 13 september 2014

Wie in zeer weinig getrouw is, is ook in veel getrouw. En wie in zeer weinig onrechtvaardig is, is ook in veel onrechtvaardig. Lucas 16:10 Wie betrouwbaar is in het … Lees meer »


Vrede en gerechtigheid
» Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten voor jongeren, Mooie Bijbelteksten

Vrede en gerechtigheid

  • Gepubliceerd op 30 augustus 2014

Zo zegt de HERE, uw Verlosser, de Heilige Israëls: Ik ben de HERE, uw God, die u leert, opdat het u welga; die u de weg doet betreden, die gij … Lees meer »


Wordt een vrij mens
» Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten voor jongeren

Niet langer slaven van de zonde

  • Gepubliceerd op 27 augustus 2014

dit weten wij immers, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn; … Lees meer »