Vrede en gerechtigheid
» Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten voor jongeren, Mooie Bijbelteksten

Vrede en gerechtigheid

  • Gepubliceerd op 30 augustus 2014

Zo zegt de HERE, uw Verlosser, de Heilige Israëls: Ik ben de HERE, uw God, die u leert, opdat het u welga; die u de weg doet betreden, die gij … Lees meer »


Wordt een vrij mens
» Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten voor jongeren

Niet langer slaven van de zonde

  • Gepubliceerd op 27 augustus 2014

dit weten wij immers, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn; … Lees meer »


Duif
» Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten voor het gezin, Bijbelteksten voor jongeren, Mooie Bijbelteksten

Zalig de vredestichters

  • Gepubliceerd op 21 augustus 2014

Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. Matteüs 5;9 ‘We moeten er iets voor offeren, iets aan de kant zetten, ja alles doen om de vrede te … Lees meer »


Druiven
» Bemoedigende Bijbelteksten, Mooie Bijbelteksten

opdat gij vrede hebt

  • Gepubliceerd op 16 augustus 2014

Gewen u toch aan Hem, opdat gij vrede hebt; daardoor zal uw gewin groot zijn. Neem toch uit zijn mond de onderwijzing aan, en leg zijn woorden weg in uw … Lees meer »


Beautiful sunlight through clouds
» Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten bij overlijden, Bijbelteksten bij ziekte, Bijbelteksten voor het gezin

Barmhartig en genadig is de HERE

  • Gepubliceerd op 6 augustus 2014

Barmhartig en genadig is de HERE, lankmoedig en rijk aan goedertierenheid; niet altoos blijft Hij twisten, niet eeuwig zal Hij toornen; Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt … Lees meer »


bijbel, psalmen
» Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten voor jongeren

Brood van God

  • Gepubliceerd op 3 augustus 2014

Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat. Mattheüs 4:4 Voedsel is … Lees meer »


geven maakt gelukkig
» Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten over liefde

Geven maakt gelukkiger

  • Gepubliceerd op 28 juli 2014

Ik heb u in alles getoond, dat men door zo te arbeiden zich de zwakken moet aantrekken en zich de woorden van de Here Jezus herinneren, die zelf gezegd heeft: … Lees meer »


bloem des velds
» Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten bij overlijden

het woord van onze God houdt eeuwig stand.

  • Gepubliceerd op 23 juli 2014

Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand. Jesaja 40:8 Ons menselijke leven is net zo vergankelijk als gras dat verdort. Als … Lees meer »


Fontein
» Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten bij overlijden

om alle treurenden te troosten

  • Gepubliceerd op 19 juli 2014

De Geest des Heren HEREN is op mij, omdat de HERE mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen … Lees meer »


Nieuw leven
» Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten over liefde, Bijbelteksten voor jongeren

Overgaan uit de dood in het leven

  • Gepubliceerd op 10 juli 2014

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit … Lees meer »