SinaÏ
» Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten bij ziekte, Mooie Bijbelteksten, Psalmverzen

Mijn mond en mijn hart

  • Gepubliceerd op 13 december 2014

Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o HERE, mijn rots en mijn verlosser. Psalm 19:15 Wat je bidt moet je echt … Lees meer »


Door Michael J. Bennett (Eigen werk) [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
» Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten over liefde

Lichtende sterren in de wereld

  • Gepubliceerd op 11 december 2014

Doet alles zonder morren of bedenkingen, opdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn, onbesproken kinderen Gods te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren … Lees meer »


gevouwen handen
» Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten voor jongeren, Psalmverzen

op de Here vertrouwen

  • Gepubliceerd op 8 december 2014

Wie op de Here vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor altijd blijft. Psalm 125:1 God heeft zijn plan met Sion, daarom staat de berg Sion … Lees meer »


Zonlicht
» Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten bij geboorte, Bijbelteksten voor jongeren, Mooie Bijbelteksten

Het ware licht

  • Gepubliceerd op 3 december 2014

Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld.Johannes 1:9 Jezus, het ware licht van God. De mens Jezus die God zou openbaren met zijn leven. Jezus, … Lees meer »


zon en wolken
» Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten bij ziekte

Ziekte; tot eer van God

  • Gepubliceerd op 12 november 2014

Toen Jezus het hoorde, zeide Hij: Deze ziekte is niet ten dode, maar ter ere Gods, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt worde. Johannes 11:4 Ik weet niet wat … Lees meer »


gottes-gnade-erbarmen
» Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten bij ziekte, Bijbelteksten voor het gezin

de volharding van Job

  • Gepubliceerd op 8 november 2014

Zie, wij prijzen hen zalig, die volhard hebben; gij hebt van de volharding van Job gehoord en gij hebt uit het einde, dat de Here deed volgen, gezien, dat de … Lees meer »


Griekenland18
» Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten voor jongeren, Spreuken uit de Bijbel

Toekomstverwachting

  • Gepubliceerd op 3 november 2014

Uw hart zij niet naijverig op de zondaren, maar beijvere zich voortdurend de Here te vrezen; waarlijk, dan is er toekomst en uw verwachting wordt niet afgesneden. Spreuken 23:17-18 Wees … Lees meer »


hoopvolle toekomst
» Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten bij ziekte

Moed en kracht om vol te houden

  • Gepubliceerd op 16 oktober 2014

Al wat namelijk tevoren geschreven is, werd tot ons onderricht geschreven, opdat wij in de weg der volharding en van de vertroosting der Schriften de hoop zouden vasthouden.Romeinen 15:4 De … Lees meer »


dorst
» Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten bij verjaardagen, Bijbelteksten voor jongeren, Spreuken uit de Bijbel

Wie anderen zegent

  • Gepubliceerd op 8 oktober 2014

De zegenende ziel wordt overvloedig verkwikt, wie laaft, wordt ook zelf gelaafd.Spreuken11:25 Als je anderen goed doet, krijg je het zelf zo goed. Geef anderen te drinken en je eigen … Lees meer »


klein bloempje
» Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten voor jongeren, Spreuken uit de Bijbel

God is geweldig, maar acht niets gering,

  • Gepubliceerd op 28 september 2014

Zie, God is geweldig, maar acht niets gering, geweldig is Hij in kracht van verstand. Job 36:5 Knappe, belangrijke mensen die een heleboel kunnen zijn toch heel beperkt. Zo spreken … Lees meer »