Ik heb u in mijn handpalmen gegrift

Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen zou over het kind van haar schoot? Al zoud zij die vergeten, toch vergeet Ik u niet. Zie, Ik heb u in mijn handpalmen gegrift, uw muren zijn bestendig vóór Mij. Jesaja 49:15-16

Dit is een bijzonder bemoedigende en troostvolle belofte van God.

God heeft een plan met je leven. Dat plan kan Hij uitvoeren als je Jezus als zijn verlosser aanneemt en Hem gaat navolgen.
Bij dat plan hoort dat je door wordt Hem opgevoed, zodat je de goddeloze en wereldse begeerten afwijst en bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig gaat leven. Titus 2:12
In deze opvoedingstijd toont de Heilige Geest je de zonde in je natuur, maar daar moet je niet moedeloos van worden.
Geloof in bovenstaande belofte en hou je daaraan vast! God vergeet je niet Je bent gegraveerd in zijn handpalmen en Hij verliest je niet uit het oog.


Lees ook:

Jij bent uitverkoren door God
Jij bent uitverkoren door God

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »