Al hebben mijn vader en moeder mij verlaten

Al hebben mijn vader en moeder mij verlaten,
toch neemt de HERE mij aan.
Wijs mij uw weg, HEER,
leid mij op een effen pad,
bescherm mij tegen mijn vijanden, Psalm 27:10-11

Als zelfs je vader en je moeder niet om je geven en zelfs in de steek laten, dan ben je toch wel eenzaam! Maar, hoe eenzaam en verlaten je ook bent van mensen, God neemt je aan als je naar Hem toe gaat. Natuurlijk kan het verschillende oorzaken hebben waardoor je eenzaam geworden bent. Wellicht ben je christen geworden en wil men om die reden niet meer met je te maken hebben. De oorzaak zou ook bij jezelf kunnen liggen en komt het door je eigen gedrag.
Hoe dan ook, God wijst je niet af als je met oprechte bedoelingen door Hem geholpen wilt worden. Als je net als in deze psalm bidt om geleid te worden op Gods weg, en een effen-, in plaats van een kronkelpad wil lopen, dan krijg je hulp en bescherming.

Zelfs als je eenzaam bent kun je bloeien als dit kleine viooltje.


Lees ook:

Waarom het leven als single mij niet bezorgd maakt
Waarom het leven als single mij niet bezorgd maakt

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »