Al wie volleerd is, zal zijn als zijn meester

Een discipel staat niet boven zijn meester, maar al wie volleerd is, zal zijn als zijn meester. Lucas 6:40

Dit is een fantastisch doel om in je leven te hebben. Het is een roeping om in te geloven en je met heel je hart naar uit te strekken. Als je van Jezus wil leren, geeft Hij je ook de kracht om in praktijk te brengen wat je leert


Lees ook:

Wie is een discipel?
Wie is een discipel?

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »