als een bloem des velds

De sterveling – zijn dagen zijn als het gras, als een bloem des velds, zo bloeit hij;
wanneer de wind daarover is gegaan, is zij niet meer, en haar plaats kent haar niet meer.
Maar de goedertierenheid des HEREN is van eeuwigheid tot eeuwigheid over wie Hem vrezen, en zijn gerechtigheid over kindskinderen, Psalm 103:15-17

Ons leven hier op aarde duurt relatief maar kort. We bloeien en hopelijk is ons leven vruchtbaar. Dat is de bedoeling van God. Daar sprak Jezus van in zijn gelijkenis van de zaaier. “Maar er viel ook wat zaad in goede grond, en dat bracht vrucht voort, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig. Matteüs 13:8

Gods goedheid is onbeperkt van duur en blijft in eeuwigheid met hen die God gevreesd hebben. Zulke mensen leven niet in angst en zijn niet bang voor God, maar leven dicht bij God en doen wat Hij wil in hun dagelijkse leven.


Lees ook:

Hoe kan ik Gods goedheid ervaren?
Hoe kan ik Gods goedheid ervaren?

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »