Altijd blij

Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! Fil.4:4

Als Jezus onze Heer is hebben we een voortdurende bron van geluk en blijdschap.
We kunnen ons altijd verheugen over zijn liefde, over de hoop die voor ons ligt, over zijn leiding in ons leven enz.
Vooral in de beproevingen moeten we ons niet laten neerdrukken, want die zijn er juist om ons te vormen.


Lees ook:

Geen levensvreugde zonder strijd

Elke morgen worden Liv en Bernt wakker met een enorme blijdschap over het leven en over de komende dag die ze samen zullen hebben. Lees meer »