Altijd blij

Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! Fil.4:4

Als Jezus onze Heer is hebben we een voortdurende bron van geluk en blijdschap.
We kunnen ons altijd verheugen over zijn liefde, over de hoop die voor ons ligt, over zijn leiding in ons leven enz.
Vooral in de beproevingen moeten we ons niet laten neerdrukken, want die zijn er juist om ons te vormen.


Lees ook: