Altijd blij

Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! Fil.4:4

Als Jezus onze Heer is hebben we een voortdurende bron van geluk en blijdschap.
We kunnen ons altijd verheugen over zijn liefde, over de hoop die voor ons ligt, over zijn leiding in ons leven enz.
Vooral in de beproevingen moeten we ons niet laten neerdrukken, want die zijn er juist om ons te vormen.


Lees ook:

Geen levensvreugde zonder strijd
Geen levensvreugde zonder strijd

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »