Altijd dezelfde

Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Hebreeën 13:8

Jezus zei van zichzelf “Ik ben de goede herder”.  Zo was Hij, zo is Hij en zo blijft Hij: de goede herder.

Jezus Christus is absoluut betrouwbaar gebleken, want wat Hij 2000 jaar geleden verkondigde, heeft nog steeds dezelfde kracht voor wie zijn woorden gelooft en doet.

“Leer van mij” heeft Jezus gezegd want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Zo was Hij, zo is Hij en zo blijft Hij. Als wij van Jezus leren worden wij ook zachtmoedig en nederig van hart. Daardoor krijgen we gemeenschap met Jezus Christus en een leven met Hem tot in eeuwigheid.


Lees ook:

Jezus Christus kan jou helpen!
Jezus Christus kan jou helpen!

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »