Bedenkt de dingen, die boven zijn

Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.Kol. 3:1-3

Onze natuurlijke interesse gaat uit naar van alles wat de aarde te bieden heeft. Er is zo enorm veel meer ‘wat boven is’. Het is niet waar te nemen met onze aardse zintuigen, maar door het geloof krijgen we geestelijke zintuigen die ons helpen om hemelse schatten te vinden en te verwerven. Die maken ons rijk en gelukkig voor tijd en eeuwigheid.
Dus laat ik leren om verticaal te denken, het geeft mij:
Vrede met mijn weg
En daarbij
Rust voor mijn ziel, dat ik in
Tegenslag en beproevingen
In overgave – blijf vertrouwen dat Jezus …
Kan en zal
Afmaken het werk dat Hij begonnen is in …
Allen die Hem liefhebben en verwachten schenkt Hij
Leven tot in eeuwigheid.


Lees ook:

Wat is het resultaat van verlossing?
Wat is het resultaat van verlossing?

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »