Bewaar je leven

Wie zijn mond in toom houdt, bewaart zijn leven;
wie zijn lippen openspert, hem wacht het verderf. Spreuken 13:3

Iemand die zijn lippen openspert laat zich in boosheid gaan, vaak met gebruik van krachttermen en geschreeuw.
Vaak heeft men (gelukkig) spijt van zo’n uitbarsting.

Leer jezelf te beheersen, denk eerst na, dat kan voorkomen dat er iets stuk gaat in je eigen leven en dat van anderen.

De meeste mensen zijn het wel eens met de wijze spreuken van Salomo, maar als het er op aan komt lukt het helaas niet om het in praktijk te brengen.

Gelukkig is het echt wel mogelijk om je tong te beteugelen. Het is zelfs mogelijk in de kracht van de Heilige Geest de boosheid die bij je opkomt te overwinnen. Zulke overwinningen maken je blij en gelukkig, zelfs als je onrecht moet lijden.


Lees ook:

Kun je iets goeds doen – met behulp van iets slechts?
Kun je iets goeds doen – met behulp van iets slechts?

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »