Bidt en u zal gegeven worden

Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. Mattheus 7:7

Vele honderden jaren lang hebben mensen dit geloofd, ze hebben gebeden en zijn verhoord.
Maar er zijn ook heel veel mensen die ergens om gebeden hebben en het niet gekregen hebben, en daardoor teleurgesteld zijn.
De vraag is dan ook waar je voor bidt en wat je motieven zijn. De belofte van Jezus geldt niet in het algemeen en heeft geen betrekking op alles wat men in zijn gebed vraagt.

“Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden?” Lucas 11:13

Wij weten vaak niet wat goed voor ons is. De heilige Geest kan ons echter leren om overeenkomstig Gods wil te bidden en dat is van wezenlijk belang om verhoord te worden. En als we met een oprecht hart om de heilige Geest bidden dan zullen we ontvangen.


Lees ook:

Gebed en gebedsmotieven
Gebed en gebedsmotieven

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »