Brood van God

Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat. Mattheüs 4:4

Voedsel is van levensbelang voor ieder levend wezen.
Wij hebben niet alleen een lichaam dat brood nodig heeft, maar ons geestelijk leven heeft ook voedsel nodig anders kwijnt het weg.
De Bijbel is als een enorme voorraadkamer met het beste gevarieerde voedsel. Lees het, geloof het en laat het een vernieuwend werk doen in je leven.


Lees ook:

http://www.brunstad.org/nl/christelijke-bemoediging/wat-doe-jij-met-je-bijbel
bijbel, psalmen