Bijbelteksten bij overlijden

Ook als iemand die je liefhebt gestorven is, geeft de Bijbel troost en bemoediging. Het leven van iemand die godvruchtig is geweest, houdt niet op als hij of zij het lichaam verlaat. Die hoop geeft de God van de Bijbel ons.

Mis je een Bijbeltekst die jou tot steun en troost is geweest na het overlijden van een dierbare? Laat het ons weten via het suggestieformulier. Door jouw bijdrage kunnen andere mensen in een vergelijkbare situatie worden getroost!bloem des velds
» Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten bij overlijden, Psalmverzen

als een bloem des velds

  • Gepubliceerd op 24 januari 2015

De sterveling – zijn dagen zijn als het gras, als een bloem des velds, zo bloeit hij; wanneer de wind daarover is gegaan, is zij niet meer, en haar plaats … Lees meer »


waterlelie
» Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten bij overlijden, Bijbelteksten bij ziekte, Psalmverzen

Hij zal mij opnemen.

  • Gepubliceerd op 6 januari 2015

Maar God zal mijn leven verlossen uit de macht van het dodenrijk, want Hij zal mij opnemen. Psalm 49:16 Ons aardse leven is kort en soms (of vaak) krijgen we … Lees meer »


Beautiful sunlight through clouds
» Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten bij overlijden, Bijbelteksten bij ziekte, Bijbelteksten voor het gezin, Psalmverzen

Barmhartig en genadig is de HERE

  • Gepubliceerd op 6 augustus 2014

Barmhartig en genadig is de HERE, lankmoedig en rijk aan goedertierenheid; niet altoos blijft Hij twisten, niet eeuwig zal Hij toornen; Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt … Lees meer »


bloem des velds
» Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten bij overlijden

het woord van onze God houdt eeuwig stand.

  • Gepubliceerd op 23 juli 2014

Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand. Jesaja 40:8 Ons menselijke leven is net zo vergankelijk als gras dat verdort. Als … Lees meer »


Fontein
» Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten bij overlijden

om alle treurenden te troosten

  • Gepubliceerd op 19 juli 2014

De Geest des Heren HEREN is op mij, omdat de HERE mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen … Lees meer »


ImagesBB301
» Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten bij overlijden, Spreuken uit de Bijbel

De herinnering aan een rechtvaardige

  • Gepubliceerd op 27 maart 2014

De herinnering aan een rechtvaardige strekt tot zegen, de naam van goddelozen vergaat. Spr.10:7 We kunnen tot zegen zijn, niet alleen tijdens ons leven, maar zelfs als we gestorven zijn. … Lees meer »


Het sterven gewin.
» Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten bij overlijden, Bijbelteksten bij ziekte

Sterven en dan?

  • Gepubliceerd op 21 februari 2014

Want het leven is mij Christus en het sterven gewin. Filippenzen 1:21 Deze verwachtingsvolle woorden kon Paulus uitspreken en iedere gelovige wiens leven Christus is mag dat ook. Paulus vermaant: … Lees meer »


100_0476
» Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten bij overlijden, Bijbelteksten bij ziekte, Psalmverzen

God onze toevlucht

  • Gepubliceerd op 29 juni 2013

God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden. Daarom zullen wij niet vrezen, al verplaatste zich de aarde, al wankelden de bergen in het … Lees meer »


trap omhoog
» Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten bij overlijden

Dit nu is het eeuwige leven

  • Gepubliceerd op 12 juni 2013

Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt. Johannes 17:3 Eeuwig leven is een geschenk van God … Lees meer »


ImagesBB302
» Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten bij overlijden, Bijbelteksten bij ziekte

God ontfermt zich

  • Gepubliceerd op 13 mei 2013

Want als Hij bedroefd heeft, ontfermt Hij Zich naar de grootheid van zijn gunstbewijzen. Klaagliederen 3:32 ‘Als hij leed berokkent, ontfermt hij zich ook, zo groot is zijn genade ‘(NBV) … Lees meer »