De Almachtige geeft inzicht

Voorwaar, het is de geest in de stervelingen
en de adem des Almachtigen, die hun inzicht geeft.
Niet de bejaarden hebben de wijsheid,
en niet de ouden verstaan wat recht is. Job 32:8-9

De wijsheid van God geeft ons inzicht in de vraagstukken die het leven ons biedt.
Die wijsheid gaat vaak tegen ons menselijk denken in, maar is zó heilzaam.
Daar hoef je niet oud voor te zijn. Je kunt vanaf de vroegste jeugd beginnen om God te zoeken, en als je dat met een eerlijk hart doet dan vind je hem. Je kunt Gods stem leren verstaan. Hij is de bron van wijsheid en kan je raad geven in iedere moeilijke situatie. De bijbel staat vol van goede raad. Door daar eenvoudig naar te leven en bij God hulp te zoeken om te begrijpen en te doen wat er staat, komt God zelf dicht bij.


Lees ook:

De liefde is niet opgeblazen
De liefde is niet opgeblazen

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »