de God van mijn jubelende vreugde

Zend uw licht en uw waarheid; mogen die mij geleiden, mij brengen naar uw heilige berg en naar uw woningen, zodat ik kan gaan tot Gods altaar, tot de God mijner jubelende vreugde, en U love met de citer, o God, mijn God! Psalm 43:3-4

Je kunt met God en voor God leven en daardoor steeds meer vreugde krijgen!

Hoe? Door een intens verlangen naar licht en waarheid die je leiden op je levensweg. Dat licht en die waarheid vind je in de bijbel, het woord van God.

Joh. 8:12 Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide:Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 1 Joh. 1:6 Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet; Eph.5:8 Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Here; wandelt als kinderen des lichts,


Lees ook:

Blijdschap kan een deel van mij zijn!
Blijdschap kan een deel van mij zijn!

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »