De goede strijd

Strijd de goede strijd des geloofs, grijp het eeuwige leven, waartoe gij geroepen zijt en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. 1 Timoteüs 6:12

Als je moet vechten betekent het dat er vijanden zijn. En die zijn er. Jaloersheid en achterdocht bijvoorbeeld zijn gevaarlijke vijanden die ons leven en dat van anderen kapot kunnen maken.

Jaloersheid en achterdocht  en alle andere zonden zijn sterke machten die in jezelf wonen net als in alle andere mensen. Maar je kunt de zonde alleen in jezelf bestrijden en dat moet je doen om de vrede met je naasten te kunnen bewaren.

Wie gaat het gevecht met deze sterke zondige neigingen aan? Zie je ze wel als vijanden? Laat de zonde niet heersen in je lichaam (Rom.6:12) Dat kan, maar dan moet je de zonde wel overwinnen en de zondige neigingen als vijanden zien.

Veel mensen hebben geprobeerd om bijvoorbeeld niet jaloers of niet achterdochtig te zijn. Maar omdat het niet lukte hebben ze de moed opgegeven. We kunnen het ook niet in onze eigen kracht. We kunnen alleen overwinnen in kracht die we van God krijgen door geloof.

Jezus is overwinnaar.
Hij heeft terwijl hij op aarde was alle zonden overwonnen en daardoor had de dood geen macht over hem.

De kracht waarmee hij overwon geeft Jezus  ons als we er om bidden en geloven. In dat geloof winnen  we het gevecht met bijvoorbeeld jaloersheid en achterdocht en alle andere zonden. Zulke overwinningen maken ons echt gelukkig en dankbaar voor onze Heiland. Want we overwinnen alleen in het geloof door zijn genade.


Lees ook:

Geroepen tot vrijheid van de zonde
Geroepen tot vrijheid van de zonde

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »