de HERE bestraft wie Hij liefheeft

Veracht, mijn zoon, de tuchtiging des HEREN niet
en keer u niet met weerzin af van zijn bestraffing.
Want de HERE bestraft wie Hij liefheeft,
ja, gelijk een vader een zoon, aan wie hij welgevallen heeft. Spreuken 3:11-12

Mijn zoon, een berisping van de HEER
mag je nooit terzijde schuiven,
zijn bestraffing moet je zonder afschuw ondergaan,
want de HEER straft wie hij liefheeft,
zoals een vader die houdt van zijn zoon (NBV)

Bestraffing en berisping worden over het algemeen niet beschouwd als uitingen van liefde, terwijl ze je leven bijzonder kunnen verrijken.

Als je door iemand op fouten gewezen wordt, ga je dan niet meteen verdedigen. Wellicht wil God in zijn liefde tot je spreken en je helpen om wijs te worden.


Lees ook:

De pottenbakker en de klei
De pottenbakker en de klei

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »