de kracht van Christus

Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen opdat de kracht van Christus over mij kome. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben dan ben ik machtig. 2 Korinte 12:9-10

Mannen, maar ook vrouwen, willen graag sterk zijn en groot in deze wereld. Sterke persoonlijkheden die heersen over anderen.

In het Koninkrijk der hemelen is het totaal anders. Daar zijn sterke, heerszuchtige persoonlijkheden schadelijk. Daar zijn dienaren nodig die de kracht van Christus hebben gekregen. En die kracht krijg je als je zelf eerst zwak ben geworden,

Paulus was een sterke, machtige man en een grote schrik voor veel christenen. Maar toen God hem zwak gemaakt had werd hij voor nóg meer christenen tot grote zegen. God gebruikte er beledigingen, nood, vervolging en ellende voor, om Paulus zwak te maken, maar ‘In mijn zwakheid ben ik sterk’ schreef hij.

‘Volg mijn voorbeeld’ was en is zijn oproep.


Lees ook:

Overvloed van genade – waartoe?
Overvloed van genade – waartoe?

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »