De liefde is geduldig en vol goedheid

De liefde is lankmoedig,
de liefde is goedertieren,
zij is niet afgunstig,
de liefde praalt niet,
zij is niet opgeblazen, 1 Korinthe 13:4

De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. (NBV)

We moeten allemaal wel erkennen dat we een groot gebrek aan liefde hebben als we deze tekst op ons in laten werken; geduldig en vol van goedheid, dat is toch niet mogelijk? Lastige kinderen, moeilijke collega’s en dan altijd goed zijn en geduldig?

‘Jaag de liefde na’ schrijft Paulus in het volgende hoofdstuk. Je moet dus, zoals een hongerige tijger zijn prooi absoluut wil hebben, op jacht gaan. Dan kom je er des te meer achter dat je zo enorm tekort schiet. Ga dan tot God die vol van goedheid en liefde is. Hij wil hulp en kracht geven en dat in je bewerken wat je zelf niet hebt.


Lees ook:

Goddelijke liefde, een gevoel?
Goddelijke liefde, een gevoel?

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »