de opstanding van Jezus Christus

Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop, 1 Petrus 1:3


Lees ook:

“He is risen!” 35 life-changing Easter Bible verses
“He is risen!” 35 life-changing Easter Bible verses

We’ve put together a COVID-19 resource page. Lees meer »