De rechtvaardige spreekt wijsheid

De mond van de rechtvaardige spreekt wijsheid,
zijn tong spreekt gerechtigheid,
hij draagt de wet van God in zijn hart
en zijn voeten struikelen niet. Psalm 37:30-31

David, de dichter van deze Psalm, beschrijft het enorme verschil tussen een rechtvaardige en een goddeloze, iemand die niet rechtvaardig is. Iedere christen kan zichzelf toetsen aan het beeld dat in deze 2 verzen geschetst wordt.

Iemand die zich christen noemt maar onrechtvaardig leeft is een schande voor de gemeenschap waar hij bij hoort, een schande voor de christenheid en hij of zij maakt vooral Jezus Christus te schande.

Want ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de farizeeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan. Matteü5 5::20
Dat zijn de woorden van Jezus Christus. Zijn evangelie leert ons om rechtvaardig te worden in hart en nieren. De Heilige Geest die ons beloofd is, wil ons in iedere situatie leren wat waar en goed is en ook de kracht geven om dat door te voeren.


Lees ook:

Een leven in overvloed? Het KAN!
Een leven in overvloed? Het KAN!

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »

Psalm 37:30-31