De voetsporen van Jezus

Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden; die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog is gevonden 1 Petrus 2:21-22

Dat is uw roeping; ook Christus heeft geleden, om uwentwil, en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem die geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen leugen kwam. (NBV)

Als ik geloof dat ik door Christus geroepen ben, zijn er twee hoofdzaken in mijn leven: niet zondigen en niet liegen. Zo heeft Christus geleefd en hij roept ons op om ook zo te leven.

Dat is toch een onmogelijke opgave aan mensen die geneigd zijn tot alle kwaad? Dat zou het zijn als we zouden zijn overgelaten aan onszelf.  Zijn we wedergeboren en hebben we de Heilige Geest in ons binnenste dan hebben we daarmee macht gekregen over onze slechte natuur en kracht om te overwinnen.

De richting van ons leven wordt bepaald met elke voetstap die we zetten als christen; achter Jezus aan of niet. Volgen we onze Meester stap voor stap dan komen we aan het eind van onze loopbaan ook waar Hij is.


Lees ook:

De verbluffende waarheid over wat het echt betekent om Jezus te volgen
De verbluffende waarheid over wat het echt betekent om Jezus te volgen

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »

1 Petrus 2 :21-22