de volharding van Job

Zie, wij prijzen hen zalig, die volhard hebben; gij hebt van de volharding van Job gehoord en gij hebt uit het einde, dat de Here deed volgen, gezien, dat de Here rijk is aan barmhartigheid en ontferming. Jacobus 5:11

En denk ook eens aan Job. Jullie weten hoeveel geduld hij had. En jullie weten hoe goed het met hem afgelopen is. De Heer liet hem niet in de steek. Want de Heer is goed en vol liefde. (bijbel in gewone taal)
Je kunt bewondering hebben voor mensen die standvastig blijven en vast houden aan het goede. Maar deze mensen, zoals Job zijn voorbeelden voor ons, die on aanmoedigen om ook vol te houden.
Laten we in het goed doen volharden en vrucht dragen tot onze Heer komt en zegt: je bent in weinig trouw geweest, ga nu het feest van je Heer binnen.


Lees ook:

Laat het geduld volkomen doorwerken
Laat het geduld volkomen doorwerken

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »