de wijsheid doet haar bezitters leven

Want de wijsheid beschermt evenals het geld, maar het is een voordeel te weten:de wijsheid doet haar bezitters leven. Prediker 7:12

Wijsheid is het inzicht dat ons helpt om geen domme fouten te maken die onszelf en anderen schaden.
Als we een beetje zelfkennis hebben is het niet moeilijk om te erkennen dat we wel eens (of vaak) domme dingen gedaan en gezegd hebben.
Soms weet je ook wel wat goed is, maar heb je niet de kracht om het uit te voeren.
In “het woord van het kruis” waar Paulus in 1Cor.1:18 over schrijft is de kracht van God en de wijsheid van God. Geloof in dat woord brengt de oplossing.


Lees ook:

Toekomstplannen
Toekomstplannen

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »