Wijsheid . . . zuiver, vredelievend, oprecht

Maar de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. Jacobus 3:17

De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht. (NBV)

Ieder mens moet dagelijks kleine, en soms grote beslissingen nemen die van invloed zijn op zijn eigen leven en dat van anderen. Brengt wat we denken, zeggen en doen vrede en geluk of juist niet?

Veel Intelligente en goed geschoolde mensen kunnen toch geen vrede houden thuis of met collega’s omdat hun spreken en handelen gemengd is met eerzucht en afgunst.

Hoe anders, ja hemels wordt het als al die negatieve verpestende invloeden verdwijnen. Daar zijn hemelse krachten voor nodig die ons reinigen. De wijsheid van boven is geen mooi, maar onbereikbaar ideaal! Nee, wie daar echt naar verlangt en God om wijsheid bidt krijgt de kracht van de Heilige Geest om zich te reinigen van alle ongerechtigheid en zal zodoende meer en meer wijsheid krijgen.


Lees ook:

Wees tot zegen
Wees tot zegen

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »