De woorden van mijn mond

Mogen de woorden van mijn mond
en de overleggingen van mijn hart
U welgevallig zijn,
o HERE, mijn rots en mijn verlosser. Psalm 19:15

Er kunnen allerlei gedachten in je opkomen, en voor je het weet is zo’n gedachte je mond uit geglipt.

Door bewust met God te leven word je bedachtzaam. Je kunt leren om je gedachten te beoordelen in het licht van de bijbel, en slechte gedachten afwijzen. Als je dat doet, komen ze ook niet zo gauw je mond uit.

Het leven wordt zo mooi als slechte gedachten geen kans krijgen, en dat is echt mogelijk! De relatie met de mensen om je heen wordt zo fijn als je woorden hen niet kwetsen, en dat kan je leren!

‘Ik wil heel graag zo denken en zo spreken dat U er blij mee bent. Op U vertrouw ik en U redt mij uit moeilijke situaties, Here mijn God’.

Met die instelling en dat gebed gaat het de goede kant op met je gedachtenleven en natuurlijk ook met de woorden die uit je mond komen.


Lees ook:

Spraak is krachtig
Spraak is krachtig

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »