Dit nu is het eeuwige leven

Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt. Johannes 17:3

Eeuwig leven is een geschenk van God dat Jezus ons wil geven. Dat blijkt uit vers 2 “gelijk Gij Hem macht hebt gegeven over alle vlees, om aan al wat Gij Hem gegeven hebt, eeuwig leven te schenken”.

Veel christenen hebben een oppervlakkige houding als het om hun toekomst gaat: ‘ik geloof in Jezus, heb hem als mijn verlosser aangenomen, dus ga ik naar de hemel.’ En dat terwijl ons leven op aarde bepalend voor het leven daarna is.

Het leven dat Jezus op aarde openbaarde is het eeuwige leven en dat kan ook ons leven worden.

Daarom moeten we onszelf de vraag stellen: Ken je God en zijn zoon Jezus Christus? Het eeuwige leven dat in hen is en waar wij deel aan kunnen krijgen is onvergankelijk, een leven dat op aarde begint en doorgaat als we ons lichaam verlaten


Lees ook:

Een meester in het helpen!
Een meester in het helpen!

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »