Doe wat je hoort

En weest daders des woords en niet alleen hoorders: dan zoudt gij uzelf misleiden. Jacobus 1:22

Je kunt het eens zijn met wat je leest in de Bijbel en vinden dat je het eigenlijk zou moeten doen, maar dan komen de uitvluchten, de smoesjes.
Bedrieg jezelf niet. Voor God tellen alleen je daden!
En voor kinderen ook. Een goed voorbeeld is de basis van een goede opvoeding
God kan en wil helpen om een dader te zijn.

 


Lees ook:

Een “doeners” christendom
Een “doeners” christendom

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »

dader-des-woords