Doen wat rechtvaardig is

Welzalig zij, die het recht onderhouden,
die te allen tijde gerechtigheid doen. Psalm 106:3

Echte rechtvaardigheid, van harte en van binnenuit, daar wordt je gelukkig van.
Wat krom is praat je niet recht, waarheid is en blijft waarheid en daar word door jou niet mee gesjoemeld.

Veel mensen nemen het niet zo nauw met de waarheid als dat hen voordeel oplevert en dat het ten koste van anderen gaat is dan niet zo belangrijk. Maar iemand die het recht in stand wil houden laat zich daar niet toe verleiden.

Gelukkig zijn er ook veel mensen die hun best doen om rechtvaardig te zijn naar menselijke maatstaven en daar zijn we dankbaar voor.
Rechtvaardigheid volgens Gods maatstaf gaat echter veel verder, dat heeft Jezus duidelijk geleerd.We kunnen dat bijvoorbeeld lezen in Matteüs 5-7

Van de Here Jezus zelf staat in Hebr.1:9 dat Hij gerechtigheid heeft liefgehad en onrecht heeft gehaat. Dat maakte dat zijn Vader Hem veel meer vreugde gaf dan wie dan ook.

Als je rechtvaardig leeft heb je altijd een goed geweten en dat geeft rust en vrede in je gemoed.
Volgelingen van Jezus zijn daar niet tevreden mee omdat ze in zichzelf toch nog onrechtvaardigheid vinden waar zij eerder geen zicht op hadden. God bewerkt een honger en dorst naar meer gerechtigheid. De belofte die Jezus geeft als je zo’n sterk verlangen hebt, is dat je verlangen vervuld wordt en je zalig wordt, dus door en door gelukkig.


Lees ook:

12 Levensveranderende citaten van Johan Oscar Smith
12 Levensveranderende citaten van Johan Oscar Smith

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »