Door de Geest geleid worden

Derhalve, broeders, zijn wij schuldenaars, maar niet van het vlees, om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods Romeinen 8:12-14

“Broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil. Als u dat wel doet, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige wil doodt door de Geest, zult u leven. Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. (NBV)
De Heilige Geest wil ons leiden en ons ertoe brengen dat we leven naar Gods wil. Onze eigen zondige wil met een veelheid aan begeerten in ons verhindert dat… tenzij wij dat haten. Dan geeft de Heilige Geest ons kracht om onze zondige wil te overwinnen en te doden.
Naarmate we dat doen worden we als kinderen van God steeds gelukkiger.


Lees ook:

Waarom kan evangelie van Jezus het beste worden omschreven als “de weg”?
Waarom kan evangelie van Jezus het beste worden omschreven als “de weg”?

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »