Door zijn striemen bent u genezen

die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en door zijn striemen zijt gij genezen. 1 Petrus 2:24

Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. (NBV) Steeds maar weer dezelfde dingen doen waarvan je weet dat ze slecht zijn. Steeds weer om vergeving vragen, wetende dat je het toch weer gaat doen. Dat moet je toch ervaren als een ziekte waarvan je genezen wil worden?

Jezus is aan een houten kruis op Golgotha voor onze zonden gestorven en door het geloof in Hem wordt de straf die wij verdiend hebben kwijtgescholden als we ons grondig bekeren!

Een grondige bekering betekent dat je echt berouw hebt, dat je anders wil gaan leven, rechtvaardig en goed wil worden. Je kent je zwakheid, maar God geneest je binnenste. Daardoor krijg je geloof, moed en kracht om de verleidingen te weerstaan.


Lees ook:

Jezus kan mijn tekortkomingen genezen
Jezus kan mijn tekortkomingen genezen

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »

kruis