Een brandend hart

En zij zeiden tot elkander:Was ons hart niet brandende in ons, terwijl Hij onderweg tot ons sprak en ons de Schriften opende?
En zij stonden op en keerden terzelfder tijd terug naar Jeruzalem en zij vonden de elven en die bij hen waren, vergaderd, en dezen zeiden:De Here is waarlijk opgewekt en is aan Simon verschenen. Lucas 24:32-34

Onze Heer is werkelijk opgewekt en zoals die 2 mannen destijds beleefden dat hun harten gingen branden, kan dat met ons ook gebeuren.
Jezus wil ook voor ons de Schriften opendoen zodat we een heel nieuwe, hemelse visie op ons leven krijgen.


Lees ook:

Een hemelse blik
Een hemelse blik

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »