Een geest van kracht, liefde en bezonnenheid

Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid. 2 Timotheus 1:7

Wij hebben een grote behoefte aan kracht, om wat slecht is te weerstaan en om wat goed is uit te voeren.
Onze behoefte aan echte liefde is minstens zo groot!
En wat is bezonnenheid eigenlijk?

De Heilige Geest die Jezus gezonden heeft, met Pinksteren kan in ons komen. Wat voor ons onmogelijk is, maakt Hij mogelijk.


Lees ook:

De Heilige Geest – een sterke motor!
De Heilige Geest – een sterke motor!

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »