Een groot licht

Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht; over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht. Jesaja 9:1

Haat,liefdeloosheid, geldzucht, hoogmoed, leugen enz. dat is allemaal duisternis. Veel mensen lijden onder de misstanden die er uit voortkomen of zijn zelf erdoor gevangen.
Liefde, vergeving, nederigheid, vrijgevigheid, waarheid enz. is licht. Jezus was zo. Zijn leven was liefde, vergeving enz.
Dat leven van Jezus wordt nog geleefd, dat licht schijnt nog steeds, tot eer van God.


Lees ook:

Bemoediging op een drukke dag
Bemoediging op een drukke dag

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »