Een groot licht

Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht; over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht. Jesaja 9:1

Haat,liefdeloosheid, geldzucht, hoogmoed, leugen enz. dat is allemaal duisternis. Veel mensen lijden onder de misstanden die er uit voortkomen of zijn zelf erdoor gevangen.
Liefde, vergeving, nederigheid, vrijgevigheid, waarheid enz. is licht. Jezus was zo. Zijn leven was liefde, vergeving enz.
Dat leven van Jezus wordt nog geleefd, dat licht schijnt nog steeds, tot eer van God.


Lees ook: