een vrouw die de HERE vreest, die is te prijzen

Bedrieglijk is de bevalligheid en ijdel de schoonheid,
maar een vrouw die de HERE vreest, die is te prijzen. Spreuken 31:30

De innerlijke schoonheid van een mens is heel veel meer waard dan een mooi gezicht en een goed figuur. Een vrouw die de Here vreest is niet bang voor God, maar zij heeft God lief en past ervoor op om niet tegen zijn wil in te gaan. Zo’n vrouw krijgt door haar leven met God een uitstraling van Gods liefde en goedheid. Zij is het waard om geëerd te worden. Als zij getrouwd is kan haar man met recht trots op haar zijn.


Lees ook: