… en weest dankbaar

En de vrede van Christus, tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; en weest dankbaar. Kolossenzen 3:15

Wat regeert er in je hart?  Welke gedachten hebben de overhand? Dat zijn goede vragen om aan jezelf te stellen. Als de vrede van Christus in je binnenste regeert, is daar geen plaats voor vijandige gedachten. Dan ben je verzoend met God en mensen. De vrede van Christus verenigt zijn discipelen en maakt hen werkelijk één.

“En weest dankbaar” Dit zinnetje van 3 woorden vertegenwoordigt een enorme rijkdom als dat in praktijk gebracht wordt. Het verdrijft alles wat maar negatief is, en vermeerdert je vrede en blijdschap. Dankbaarheid maakt je gelukkig, vergeet daarom geen van Gods zegeningen.


Lees ook:

Het kost maar vijf seconden …
Het kost maar vijf seconden …

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »

liefde, roos