Erkent, dat de HERE God is; Hij heeft ons gemaakt

Erkent, dat de HERE God is;
Hij heeft ons gemaakt, en Hem behoren wij toe,
zijn volk, de schapen die Hij weidt. Psalm 100:3

Als een kindje geboren wordt is het heel belangrijk om in het besef te leven dat het door God gemaakt is, en dus evenals wijzelf aan Hem toebehoren. Wie vanuit die erkentenis leeft, laat zich ook graag door God leiden in alle beslissingen die je als ouders voor je kind moet nemen. Het is een weldaad voor een kind als de beslissingen van zijn ouders niet uit egoïsme voortkomen, maar uit echte liefde.


Lees ook:

http://www.brunstad.org/nl/familieleven/de-verwachtingen-van-een-kind
bidden