Gekruisigd leven

Maar ik moge ervoor bewaard blijven te roemen anders dan in het kruis van onze Here Jezus Christus, door wie de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld. Galaten 6:14

De apostel Johannes waarschuwt in zijn brief om de wereld niet lief te hebben en ook niet wat  in de wereld is en dan wijst hij op allerlei begeerten die ons van God aftrekken. Als die begeerten macht hebben in ons leven gaan we samen met de wereld ten onder. Zie ook Eeuwig leven

Paulus schrijft over het kruis als de plek waar we bevrijd en verlost worden van al die kapot makende begeerten. Ik ben met Christus gekruisigd. Ik leef niet langer zelf, maar Christus leeft in mij, staat in dezelfde brief als een persoonlijk getuigenis. En in Romeinen 6:6 schrijft hij dat onze oude mens met Christus gekruisigd is, waardoor we niet langer de zonde als slaaf dienen. Zie ook Niet langer slaven

Als we van God houden en de zonde in ons leven haten, dan gaan we het kruis liefhebben want dat brengt bevrijding en nieuw leven; vrede, eenheid, blijdschap en veel meer.

 


Lees ook:

Wat betekent het om met Christus gekruisigd te zijn? (Galaten 2:20)
Wat betekent het om met Christus gekruisigd te zijn? (Galaten 2:20)

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »

Gal. 6:14