Geloof en je zult het zien

Jezus zei tot hem: Omdat je Mij gezien hebt, heb je geloofd? Zalig zij die niet gezien hebben en toch geloven. Johannes 20:29
Hem heb je lief, zonder Hem gezien te hebben. In Hem geloof je zonder Hem thans te zien en je verheugt je met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, daar je het einddoel van het geloof bereikt, dat is de zaligheid van de ziel. 1 Petrus 1:8-9

“Eerst zien en dan geloven” zegt men en dat is wat de aardse dingen betreft verstandig, want alleen God is waarachtig en ieder mens leugenachtig.
Wat betreft de geestelijke dingen is het omgekeerd. Daar geldt eerst Gods Woord geloven en dan zul je het resultaat zien en ervaren. Een deel tijdens je leven en de rest in de eeuwigheid, want God kan niet liegen en vervult wat Hij beloofd heeft. (Titus 1:1-2) Een boer zaait in geloof zonder de oogst te zien en weet dat hij in de herfst zal oogsten. Leert de natuur je zelf niet?


Lees ook:

Waarom is het zo moeilijk om te geloven?
Waarom is het zo moeilijk om te geloven?

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »