Genade en waarheid

Immers uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs genade op genade; want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Johannes 1:16-17

Genade wordt wel omschreven als onverdiende goedheid. Je hebt straf verdiend maar die word je kwijt gescholden, je krijgt vergeving.

De genade die in combinatie met de waarheid door Jezus Christus gekomen is, betekent nog veel meer.

De waarheid, Gods Woord, confronteert ons met dingen in ons leven die niet in overeenstemming zijn met de waarheid. Als we erkennen dat het zo is, wil God ons genade geven in de vorm van onverdiende hulp, als we daarom vragen. Zo kan ons leven in overeenstemming met de waarheid gebracht worden.

Wij zijn als mensen bang voor de waarheid als die ons treft. Wat is waarheid, riep Pilatus en hij veroordeelde Jezus tot de kruisdood, een verschrikkelijk onrecht. Maar er komt ook nu heel veel onrecht voor. De genade die God ons door Jezus geeft maakt ons vrij van alle ongerechtigheid.


Lees ook:

Overvloed van genade – waartoe?
Overvloed van genade – waartoe?

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »