geschapen om goede werken te doen

Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Efeziërs 2:10

God heeft een doel met het nieuwe leven dat Hij in ons heeft geschapen. We zullen leven zoals Hij dat lang van tevoren bedacht heeft.

Ons leven lang wil God ons leiden in de voetsporen van Jezus Christus die altijd in verbinding was met zijn Vader.

Niet mijn wil, maar uw wil was zijn motto.


Lees ook: