Geven maakt gelukkiger

Ik heb u in alles getoond, dat men door zo te arbeiden zich de zwakken moet aantrekken en zich de woorden van de Here Jezus herinneren, die zelf gezegd heeft: Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Handelingen 20:35

Je wordt gelukkiger door te geven dan door te krijgen. Gelukkig is dit geen loze kreet, en zijn er mensen die het in praktijk brengen en ervaren.

Veel mensen in arme landen hebben een vragende blik in hun ogen, ‘geef mij alstublieft’. Dat is heel begrijpelijk.

Maar het gaat ook op voor mensen in armelijke omstandigheden. Wie Jezus en zijn woord geloofd hebben zijn er gelukkig door geworden.


Lees ook:

Een vrijgevig man – Aksel Smith
Een vrijgevig man – Aksel Smith

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »

geven maakt gelukkig