Geven maakt gelukkiger

Ik heb u in alles getoond, dat men door zo te arbeiden zich de zwakken moet aantrekken en zich de woorden van de Here Jezus herinneren, die zelf gezegd heeft: Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Handelingen 20:35

Je wordt gelukkiger door te geven dan door te krijgen. Gelukkig is dit geen loze kreet, en zijn er mensen die het in praktijk brengen en ervaren.

Veel mensen in arme landen hebben een vragende blik in hun ogen, ‘geef mij alstublieft’. Dat is heel begrijpelijk.

Maar het gaat ook op voor mensen in armelijke omstandigheden. Wie Jezus en zijn woord geloofd hebben zijn er gelukkig door geworden.


Lees ook:

Een vrijgevig man – Aksel Smith

Als één van de eersten die gegrepen werd door de openbaringen van zijn broer, stond Aksel Smith als één” van de belangrijkste pijlers in de eerste tijd van de gemeente, hoewel hij maar 38 jaar is geworden. Lees meer »

geven maakt gelukkig