Gezonden in de wereld

Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. 1 Joh. 4:9

God is liefde!
Daarom zond Hij zijn Zoon naar de aarde om mensen te redden en hen te verlossen.
De volle omvang en betekenis van het werk dat in Jezus en door Jezus gebeurde hier op aarde, kunnen we nauwelijks vatten. (Dat is ook heel veel meer dan in deze paar regels is te beschrijven)
Hij, Jezus Christus kwam om ons te verlossen van de macht die de zonde heeft, en dat heeft Hij voor mij gedaan, en dat wil Hij voor iedereen.
De Zoon van God die 2000 jaar geleden werd geboren zoals alle kinderen, overwon tijdens zijn leven op aarde alle vijandige machten die in onze menselijke natuur wonen. Hij werd het smetteloze Lam dat zich gaf als zoenoffer voor onze zonden, ook die van jou en mij.
Nu kunnen jij en ik leven door Hem, het leven van liefde en goedheid dat voor mij onmogelijk was is door Hem, de Zoon van God, wel mogelijk geworden. Daar ben ik Hem eeuwig dankbaar voor.

Ere zij onze liefdevolle God, mijn hemelse Vader.


Lees ook:

Gezonden als Gods dienaar
Gezonden als Gods dienaar

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »