Gij doorgrondt en kent mij

HERE, Gij doorgrondt en kent mij;
Gij kent mijn zitten en mijn opstaan,
Gij verstaat van verre mijn gedachten;
Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen,
met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd.
Psalm 139:1-3

Misschien zijn er mensen die zenuwachtig worden van de gedachte dat er Iemand is die ze door en door kent, precies weet wat ze doen, en zelfs weet wat ze dénken. Als je iets te verbergen hebt, is dat eerder een angstaanjagende gedachte, in plaats van bemoedigend.

Maar wie alles in orde heeft gemaakt en een oprecht leven wil leiden, die hoeft geen angst voor God te hebben. Zulke mensen zijn blij dat er Iemand is die hen doorgrondt en kent, die weet wat er in hun hart leeft. Die al hun bewegingen nauwkeurig registreert en de motieven daarvan onderzoekt – die hen elke minuut van de dag volgt met grote interesse.

God kent onze dagen van begin tot het eind. Hij kent de mooie momenten, en de moeilijke. Hij weet welke hindernissen we moeten nemen op onze weg, en begrijpt waar we mee worstelen in onze gedachten. Hij weet en begrijpt dat niet alleen, Hij wil ons ook helpen, zodat we de juiste keuzes kunnen maken in elke situatie. Is dat niet een bemoedigende gedachte?


Lees ook:

Harten zonder bedrog en huichelarij
Harten zonder bedrog en huichelarij

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »