gij zult kracht ontvangen

maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. Handelingen 1:8

Deze belofte gaf Jezus aan zijn discipelen vlak voor Zij Hem zagen opvaren naar de hemel en ging 10 dagen later in vervulling.

Als de Heilige Geest in ons leven komt krijgen wij ook kracht.

De discipelen werden boodschappers van de opstanding van de Here Jezus door de Heilige Geest die ze kregen op de pinksterdag.

Petrus, die Jezus drie keer verloochend had, werd een vrijmoedige getuige van Jezus.
Hij werd niet alleen met zijn woorden een getuige van Jezus, maar ook met zijn leven door in de voetstappen van Jezus te gaan.

Daar schreef hij van in zijn brief. 1 Petrus 2:21-22 Jezus, die niet zondigde en in wiens mond geen bedrog werd gevonden, kunnen wij navolgen door de kracht van de Heilige Geest.


Lees ook:

Jouw binnenkamer: waar je de kracht van Gods genade activeert
Jouw binnenkamer: waar je de kracht van Gods genade activeert

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »

Waterval