God is geweldig, maar acht niets gering,

Zie, God is geweldig, maar acht niets gering,
geweldig is Hij in kracht van verstand. Job 36:5

Knappe, belangrijke mensen die een heleboel kunnen zijn toch heel beperkt. Zo spreken knappe economen elkaar vaak tegen. Hoe komt dat? Wereldleiders kunnen met hun wapens veel macht uitoefenen, maar het lukt hen niet om vrede te bewerken.
God heeft door zijn machtige wijsheid het heelal voortgebracht en ons geschapen als bewust levende wezens die kunnen denken en kiezen. De hele schepping berust op Gods fantastische natuur- en levenswetten. Wij mensen echter zorgen voor verstoring van prachtige natuurlijke processen.
Zijn wij eigenlijk niet nietig en klein bij de grootheid van God?

Maar ondanks dat God geweldig is, acht Hij niets gering. Hij is geïnteresseerd in onze kleine problemen en wil ons iets van zijn wijsheid geven als we Hem vrezen en op Hem vertrouwen.
Hoe dom is het dan om het zelf beter te willen weten.

 


Lees ook:

Natuurwetten en levenswetten
Natuurwetten en levenswetten

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »