Gods woord houdt voor eeuwig stand

Voor eeuwig, o HERE,
houdt uw woord stand in de hemelen.
Van geslacht tot geslacht is uw trouw,
Gij hebt de aarde gegrond, zodat zij staat;
naar uw verordeningen staan zij heden ten dage,
want zij alle zijn uw knechten. Psalm 119:89-91

Onze woorden – dat wat wij zeggen – heeft slechts een beperkte, meestal tijdelijke waarde. Daarentegen heeft het Woord van God – dat wat Hij zegt – een blijvende waarde.

Dat hebben godvrezende mensen generaties achtereen gezien en ervaren
Het Woord van God heeft een scheppende en vernieuwende kracht in zich.

Door de opstanding Van Jezus Christus kan het Woord van God heel ons leven vernieuwen.


Lees ook:

De buitengewone belofte die God voor ons heeft klaargelegd
De buitengewone belofte die God voor ons heeft klaargelegd

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »