Goed, welgevallig en volmaakt

U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Romeinen 12:2 (NBV)

De christenen in Rome hadden het nodig om er op gewezen te worden: jullie moeten anders zijn, wees niet gericht op wat de allermeeste mensen nastreven. God heeft in zijn goedheid een heel ander doel voor je leven. Alleen, om daar inzicht in te krijgen moet je beslissen om anders te willen leven, om heel anders te leren denken (vers 1)

God wil dat we goed worden volgens zijn maatstaven, dat Hij met welgevallen naar ons kan kijken, ja dat we zelfs de volmaaktheid bereiken.

Dat is allemaal ver weg voor ons, ook al zijn we christenen, althans als onze gezindheid niet vernieuwd is.

Is zo’n leven überhaupt mogelijk? Ja, door geloof in God die zelf dit leven in ons wil bewerken. Dit geloof staat beschreven in Romeinen 6:4 “We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden”.


Lees ook:

De tijdgeest of de Heilige Geest: wat heeft de macht over jou?
De tijdgeest of de Heilige Geest: wat heeft de macht over jou?

Is het de tijdgeest, of de Heilige Geest die jouw keuzes bepaalt door de dag heen? Lees meer »