Hanna, de moeder van Samuel

… en bitter bedroefd bad zij tot de HERE en weende zeer … en omdat Hanna bij zichzelf sprak en slechts haar lippen zich bewogen, maar haar stem niet te horen was, dacht Eli, dat zij dronken was. 1 Samuel 1:10,13
Hanna kon tot haar grote verdriet geen kinderen krijgen. Bovendien werd ze er door Peninna voortdurend mee gepest. In plaats van boos of onverschillig te worden zocht Hanna hulp bij God.
Ze zal vast heel vaak gebeden hebben, maar nu, in het huis van God in Silo was haar gebed indringender dan ooit. Zij bad met haar hart en het maakte helemaal niets voor haar uit wat de omgeving van haar dacht. Als zij verhoord werd wilde ze haar  zoontje niet  voor zichzelf houden, maar hij zou zijn hele leven aan God gewijd  zijn.
De verhoring van dat gebed had verstrekkende gevolgen; haar zoon Samuel werd een hervormer en tot grote zegen voor het volk.
Wij kunnen onszelf toetsen aan Hanna. Ook al worden onze gebeden ogenschijnlijk niet verhoord: “Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.” Jacobus 5:16 (HSV)

Lees ook:

Nood – gebed – dankzegging
Nood – gebed – dankzegging

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »