Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid!

Want: wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is Hem tot raadsman geweest?
Of wie heeft Hem eerst iets gegeven, waarvoor hij vergoeding ontvangen moet?
Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen. Romeinen 11:34-36

“Alles is uit hem ontstaan, alles is door hem geschapen, alles heeft in hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen”. Zo staat vers 36 in de Nieuwe Bijbelvertaling

Het is belangrijk om deze bijbelverzen behoorlijk op ons in te laten werken. Dat helpt ons om een beter begrip van God te krijgen en te beseffen hoe groot en machtig Hij is. Dan beseffen we ook beter hoe klein wij zijn en hoe afhankelijk we van God zijn. Deze God wil onze liefdevolle Vader zijn.

Mensen die iets uitzonderlijks presteren krijgen heel veel eer. Hoeveel meer is God waard? Laten wij Hem eren met ons leven en onze woorden.


Lees ook: