HERE, maak mij uw wegen bekend

HERE, maak mij uw wegen bekend,
leer mij uw paden,
leid mij in uw waarheid en leer mij,
want Gij zijt de God mijns heils,
U verwacht ik de ganse dag.
Gedenk uw barmhartigheid, HERE,
en uw gunstbewijzen,
want die zijn van eeuwigheid;
Psalm 25:4-6

Deze psalm is een innig gebed van David dat hij met ons deelt. De verhouding die David met de Here zijn God had is voor ons een aansporing om zelf ook die vragende, verwachtende verhouding tot onze Heiland te zoeken.
We kunnen ons afvragen of we zelf ook zo’n sterk verlangen naar Gods waarheid hebben.
Het is niet vanzelfsprekend dat we de wegen en paden van de Heer zien en nog minder dat we er op gaan. Onze zelfgekozen wegen waarop we geluk zoeken zijn over het algemeen egoïstisch en verwijderen ons van God, maar daar kunnen we ons van bekeren.
David zag het als een gunst van God en barmhartigheid om les te krijgen van God zelf over wat waar en waardevol is. Daar verlangde hij dagelijks naar en daar strekte hij zich verwachtingsvol naar uit.


Lees ook:

http://christenzijn.nl/hoe-kan-ik-gods-stem-verstaan
Psalm 25:4-6